Zaporizhzhia, Mokraya, Ukraine

See major airlines operating in Zaporizhzhia, Mokraya. Discover most popular direct flights from Zaporizhzhia, Mokraya.

Zaporizhzhia, Mokraya information

IATA code: OZH

Destinations: 8

Operating Airlines: 5

Country: Ukraine

City: Zaporozhye, Ukraine