Direct flights from Guangzhou, Baiyun to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Guangzhou, Baiyun to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Guangzhou, Baiyun to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Guangzhou, Baiyun and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

CZ 3933 Departure: 12:00:00, Arrival: 14:25:00

CZ 3957 Departure: 07:05:00, Arrival: 09:40:00