Direct flights from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport and Yiwu, Yiwu Airport

CZ 6662 Departure: 21:10:00 (Terminal 2), Arrival: 23:00:00

DZ 6243 Departure: 13:05:00, Arrival: 14:50:00