Direct flights from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport. List of airlines flying direct from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

Direct flights between Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport and Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

3U 8317 Departure: 10:20:00 (Terminal 2), Arrival: 13:00:00