Direct flights from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Zhengzhou, Zhengzhou Xinzheng Airport and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

8L 9573 Departure: 06:55:00 (Terminal 2), Arrival: 09:30:00

CA 1795 Departure: 15:25:00 (Terminal 2), Arrival: 18:00:00