Direct flights from Chongqing, Jiangbei to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chongqing, Jiangbei to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Chongqing, Jiangbei to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Chongqing, Jiangbei and Yiwu, Yiwu Airport

G5 2659 Departure: 18:30:00 (Terminal 2), Arrival: 20:30:00