Direct flights from Chongqing, Jiangbei to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chongqing, Jiangbei to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Chongqing, Jiangbei to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Chongqing, Jiangbei and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

G5 4317 Departure: 08:10:00 (Terminal T2A), Arrival: 10:25:00

MU 2261 Departure: 10:40:00 (Terminal 2), Arrival: 12:45:00