Direct flights from Chongqing, Jiangbei to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chongqing, Jiangbei to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Chongqing, Jiangbei to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Chongqing, Jiangbei and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CA 4357 Departure: 10:00:00 (Terminal 2), Arrival: 12:05:00

CA 4559 Departure: 06:55:00 (Terminal 2), Arrival: 09:05:00

CA 4571 Departure: 17:00:00 (Terminal 2), Arrival: 19:10:00

PN 6263 Departure: 06:05:00 (Terminal 2), Arrival: 08:25:00

SC 4989 Departure: 06:25:00 (Terminal 2), Arrival: 08:25:00