Direct flights from Chengdu, Shuangliu to Yushu, Yushu Batang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chengdu, Shuangliu to Yushu, Yushu Batang Airport. List of airlines flying direct from Chengdu, Shuangliu to Yushu, Yushu Batang Airport

Direct flights between Chengdu, Shuangliu and Yushu, Yushu Batang Airport

MU 5281 Departure: 07:55:00 (Terminal 2), Arrival: 09:30:00