Direct flights from Chengdu, Shuangliu to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chengdu, Shuangliu to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Chengdu, Shuangliu to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Chengdu, Shuangliu and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

CA 4237 Departure: 07:35:00 (Terminal 2), Arrival: 09:45:00