Direct flights from Chengdu, Shuangliu to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chengdu, Shuangliu to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport. List of airlines flying direct from Chengdu, Shuangliu to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

Direct flights between Chengdu, Shuangliu and Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

DR 6539 Departure: 09:35:00, Arrival: 12:00:00