Direct flights from Chengdu, Shuangliu to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Chengdu, Shuangliu to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Chengdu, Shuangliu to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Chengdu, Shuangliu and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CA 4391 Departure: 17:55:00 (Terminal 2), Arrival: 20:30:00