Direct flights from Dalian, Zhoushuizi to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Dalian, Zhoushuizi to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Dalian, Zhoushuizi to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Dalian, Zhoushuizi and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

ZH 9354 Departure: 16:10:00, Arrival: 18:00:00

ZH 9473 Departure: 12:50:00, Arrival: 14:35:00

ZH 9632 Departure: 15:45:00, Arrival: 17:30:00