Direct flights from Hong Kong, Hong Kong Intl to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Hong Kong, Hong Kong Intl to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Hong Kong, Hong Kong Intl to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Hong Kong, Hong Kong Intl and Yiwu, Yiwu Airport

CZ 6046 Departure: 19:35:00 (Terminal 1), Arrival: 21:35:00