Direct flights from Harbin, Taiping to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Harbin, Taiping to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport. List of airlines flying direct from Harbin, Taiping to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

Direct flights between Harbin, Taiping and Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

DR 6540 Departure: 16:20:00, Arrival: 18:10:00