Direct flights from Nanchang, Nanchang Changbei International Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Nanchang, Nanchang Changbei International Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Nanchang, Nanchang Changbei International Airport to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Nanchang, Nanchang Changbei International Airport and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

ZH 9465 Departure: 12:50:00, Arrival: 14:20:00

ZH 9715 Departure: 13:40:00, Arrival: 15:25:00

CZ 3772 Departure: 17:30:00, Arrival: 19:00:00

MU 5391 Departure: 08:50:00, Arrival: 10:25:00

RY 8913 Departure: 17:10:00, Arrival: 18:40:00

SC 4909 Departure: 10:30:00, Arrival: 12:10:00