Direct flights from Baishan, Changbaishan Airport to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Baishan, Changbaishan Airport to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport. List of airlines flying direct from Baishan, Changbaishan Airport to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

Direct flights between Baishan, Changbaishan Airport and Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

BK 3003 Departure: 12:45:00, Arrival: 13:25:00