Direct flights from Nanning, Wuxu to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Nanning, Wuxu to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Nanning, Wuxu to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Nanning, Wuxu and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

GX 8953 Departure: 08:30:00, Arrival: 09:10:00