Direct flights from Nanning, Wuxu to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Nanning, Wuxu to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Nanning, Wuxu to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Nanning, Wuxu and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

MF 8344 Departure: 12:30:00, Arrival: 13:40:00

SC 4914 Departure: 20:30:00, Arrival: 21:45:00