Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Chongqing, Jiangbei - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Chongqing, Jiangbei. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Chongqing, Jiangbei

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Chongqing, Jiangbei

CA 1409 Departure: 16:00:00 (Terminal 3), Arrival: 18:55:00 (Terminal 2)

CA 1411 Departure: 14:55:00 (Terminal 3), Arrival: 17:50:00 (Terminal 2)

CA 1429 Departure: 09:00:00 (Terminal 3), Arrival: 11:55:00 (Terminal 2)

CA 1431 Departure: 08:00:00 (Terminal 3), Arrival: 10:55:00 (Terminal 2)

CA 1435 Departure: 17:00:00 (Terminal 3), Arrival: 20:05:00 (Terminal 2)

CA 1437 Departure: 07:00:00 (Terminal 3), Arrival: 09:55:00 (Terminal 2)

CA 1439 Departure: 14:00:00 (Terminal 3), Arrival: 17:00:00 (Terminal 2)

CA 4130 Departure: 12:00:00 (Terminal 3), Arrival: 15:05:00 (Terminal 2)

CA 4138 Departure: 13:00:00 (Terminal 3), Arrival: 16:05:00 (Terminal 2)

CA 4142 Departure: 18:00:00 (Terminal 3), Arrival: 21:10:00 (Terminal 2)

CA 4144 Departure: 19:00:00 (Terminal 3), Arrival: 22:05:00 (Terminal 2)

CA 4170 Departure: 20:40:00 (Terminal 3), Arrival: 23:40:00 (Terminal 2)

CA 986 Departure: 20:05:00 (Terminal 3), Arrival: 23:05:00

3U 8516 Departure: 06:50:00 (Terminal 3), Arrival: 09:50:00 (Terminal 2)

3U 8827 Departure: 07:20:00 (Terminal 3), Arrival: 10:20:00 (Terminal 2)

3U 8830 Departure: 10:45:00 (Terminal 3), Arrival: 13:55:00 (Terminal 2)

3U 8832 Departure: 18:40:00 (Terminal 3), Arrival: 21:40:00 (Terminal 2)

3U 8834 Departure: 22:55:00 (Terminal 3), Arrival: 01:55:00 (Terminal 2)

OQ 2302 Departure: 09:05:00 (Terminal 2), Arrival: 12:10:00 (Terminal 2)

OQ 2329 Departure: 11:25:00 (Terminal 2), Arrival: 14:25:00 (Terminal 2)

CZ 3183 Departure: 07:20:00 (Terminal 2), Arrival: 10:15:00 (Terminal 2)

CZ 3259 Departure: 15:25:00 (Terminal 2), Arrival: 18:20:00 (Terminal 2)

HU 7161 Departure: 16:00:00 (Terminal 1), Arrival: 19:00:00 (Terminal 2)

MU 2865 Departure: 08:10:00 (Terminal 2), Arrival: 11:05:00 (Terminal 2)

SC 1156 Departure: 20:05:00 (Terminal 3), Arrival: 23:10:00 (Terminal 2)