Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Chengdu, Shuangliu - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Chengdu, Shuangliu. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Chengdu, Shuangliu

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Chengdu, Shuangliu

CA 1405 Departure: 07:50:00 (Terminal 3), Arrival: 10:55:00 (Terminal 2)

CA 1407 Departure: 16:00:00 (Terminal 3), Arrival: 19:05:00 (Terminal 2)

CA 1415 Departure: 09:45:00 (Terminal 3), Arrival: 12:50:00 (Terminal 2)

CA 1425 Departure: 17:00:00 (Terminal 3), Arrival: 20:15:00 (Terminal 2)

CA 4102 Departure: 11:00:00 (Terminal 3), Arrival: 14:10:00 (Terminal 2)

CA 4104 Departure: 18:00:00 (Terminal 3), Arrival: 21:10:00 (Terminal 2)

CA 4106 Departure: 20:00:00 (Terminal 3), Arrival: 23:15:00 (Terminal 2)

CA 4108 Departure: 14:00:00 (Terminal 3), Arrival: 17:10:00 (Terminal 2)

CA 4110 Departure: 19:00:00 (Terminal 3), Arrival: 22:10:00 (Terminal 2)

CA 4112 Departure: 08:30:00 (Terminal 3), Arrival: 11:50:00 (Terminal 2)

CA 4114 Departure: 12:00:00 (Terminal 3), Arrival: 15:10:00 (Terminal 2)

CA 4116 Departure: 15:00:00 (Terminal 3), Arrival: 18:05:00 (Terminal 2)

CA 4118 Departure: 21:00:00 (Terminal 3), Arrival: 00:10:00 (Terminal 2)

CA 4120 Departure: 19:30:00 (Terminal 3), Arrival: 22:40:00 (Terminal 2)

CA 4194 Departure: 07:00:00 (Terminal 3), Arrival: 10:10:00 (Terminal 2)

CA 4198 Departure: 13:00:00 (Terminal 3), Arrival: 16:10:00 (Terminal 2)

3U 8548 Departure: 06:25:00 (Terminal 3), Arrival: 09:35:00 (Terminal 1)

3U 8882 Departure: 11:30:00 (Terminal 3), Arrival: 14:35:00 (Terminal 1)

3U 8884 Departure: 13:30:00 (Terminal 3), Arrival: 16:40:00 (Terminal 1)

3U 8886 Departure: 15:30:00 (Terminal 3), Arrival: 18:40:00 (Terminal 1)

3U 8888 Departure: 17:30:00 (Terminal 3), Arrival: 20:40:00 (Terminal 1)

3U 8890 Departure: 20:30:00 (Terminal 3), Arrival: 23:40:00 (Terminal 1)

3U 8892 Departure: 22:30:00 (Terminal 3), Arrival: 01:40:00 (Terminal 1)

3U 8894 Departure: 19:30:00 (Terminal 3), Arrival: 22:40:00 (Terminal 1)

3U 8896 Departure: 07:25:00 (Terminal 3), Arrival: 10:30:00 (Terminal 1)

CZ 3903 Departure: 14:45:00 (Terminal 2), Arrival: 18:00:00 (Terminal 2)

CZ 6119 Departure: 21:25:00 (Terminal 2), Arrival: 00:30:00 (Terminal 2)

CZ 6135 Departure: 16:50:00 (Terminal 2), Arrival: 20:05:00 (Terminal 2)

CZ 6161 Departure: 08:05:00 (Terminal 2), Arrival: 11:10:00 (Terminal 2)

CZ 6183 Departure: 11:10:00 (Terminal 2), Arrival: 14:15:00 (Terminal 2)

HU 7147 Departure: 07:40:00 (Terminal 1), Arrival: 10:40:00 (Terminal 2)

HU 7247 Departure: 17:00:00 (Terminal 1), Arrival: 20:00:00 (Terminal 2)

HU 7347 Departure: 20:45:00 (Terminal 1), Arrival: 23:55:00 (Terminal 2)

MU 9649 Departure: 07:55:00 (Terminal 2), Arrival: 11:00:00 (Terminal 2)

TV 9802 Departure: 20:55:00 (Terminal 3), Arrival: 00:15:00 (Terminal 2)

ZH 9163 Departure: 22:40:00 (Terminal 3), Arrival: 01:45:00 (Terminal 2)