Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Dalian, Zhoushuizi - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Dalian, Zhoushuizi. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Dalian, Zhoushuizi

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Dalian, Zhoushuizi

CA 153 Departure: 08:10:00 (Terminal 3), Arrival: 09:40:00

CA 1605 Departure: 10:25:00 (Terminal 3), Arrival: 11:50:00

CA 1607 Departure: 06:50:00 (Terminal 3), Arrival: 08:25:00

CA 8902 Departure: 22:30:00 (Terminal 3), Arrival: 23:55:00

CA 8904 Departure: 11:55:00 (Terminal 3), Arrival: 13:30:00

CA 8906 Departure: 16:45:00 (Terminal 3), Arrival: 18:15:00

CA 8908 Departure: 21:45:00 (Terminal 3), Arrival: 23:15:00

CA 953 Departure: 08:50:00 (Terminal 3), Arrival: 10:20:00

CZ 6122 Departure: 15:55:00 (Terminal 2), Arrival: 17:25:00

CZ 6124 Departure: 07:30:00 (Terminal 2), Arrival: 09:00:00

CZ 6126 Departure: 10:20:00 (Terminal 2), Arrival: 11:45:00

CZ 6128 Departure: 23:00:00 (Terminal 2), Arrival: 00:40:00

CZ 6130 Departure: 12:35:00 (Terminal 2), Arrival: 14:05:00

CZ 6132 Departure: 00:20:00 (Terminal 2), Arrival: 01:50:00

CZ 6134 Departure: 17:25:00 (Terminal 2), Arrival: 18:50:00

CZ 6140 Departure: 22:15:00 (Terminal 2), Arrival: 23:55:00

HU 6133 Departure: 23:25:00 (Terminal 1), Arrival: 00:55:00

HU 7105 Departure: 06:50:00 (Terminal 1), Arrival: 08:20:00

HU 7183 Departure: 06:15:00 (Terminal 1), Arrival: 07:40:00

MU 2312 Departure: 20:10:00 (Terminal 2), Arrival: 21:35:00