Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Hangzhou, Xiaoshan - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Hangzhou, Xiaoshan. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Hangzhou, Xiaoshan

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Hangzhou, Xiaoshan

CA 1509 Departure: 07:45:00 (Terminal 3), Arrival: 09:55:00

CA 1563 Departure: 16:20:00 (Terminal 3), Arrival: 18:35:00

CA 1565 Departure: 06:40:00 (Terminal 3), Arrival: 08:55:00

CA 1595 Departure: 08:45:00 (Terminal 3), Arrival: 11:00:00

CA 1702 Departure: 11:10:00 (Terminal 3), Arrival: 13:20:00

CA 1704 Departure: 11:50:00 (Terminal 3), Arrival: 14:00:00

CA 1706 Departure: 18:50:00 (Terminal 3), Arrival: 21:10:00

CA 1708 Departure: 22:00:00 (Terminal 3), Arrival: 00:10:00

CA 1710 Departure: 19:40:00 (Terminal 3), Arrival: 21:55:00

CA 1712 Departure: 12:45:00 (Terminal 3), Arrival: 15:00:00

CA 1714 Departure: 21:10:00 (Terminal 3), Arrival: 23:30:00

CA 1716 Departure: 14:30:00 (Terminal 3), Arrival: 16:45:00

CA 1718 Departure: 17:55:00 (Terminal 3), Arrival: 20:10:00

CA 1740 Departure: 23:40:00 (Terminal 3), Arrival: 01:55:00 (Terminal B)

MU 5132 Departure: 10:40:00 (Terminal 2), Arrival: 12:55:00

MU 5147 Departure: 12:35:00 (Terminal 2), Arrival: 14:50:00

MU 5458 Departure: 18:10:00 (Terminal 2), Arrival: 20:25:00

MU 5685 Departure: 12:30:00 (Terminal 2), Arrival: 14:50:00

MU 711 Departure: 14:50:00 (Terminal 2), Arrival: 17:15:00

FM 9152 Departure: 13:55:00 (Terminal 2), Arrival: 16:10:00

FM 9158 Departure: 06:40:00 (Terminal 2), Arrival: 09:05:00

FM 9182 Departure: 18:45:00 (Terminal 2), Arrival: 21:00:00

HU 7177 Departure: 17:15:00 (Terminal 1), Arrival: 19:25:00

HU 7277 Departure: 08:25:00 (Terminal 1), Arrival: 10:35:00

HU 7677 Departure: 21:55:00 (Terminal 1), Arrival: 00:15:00

CZ 6163 Departure: 18:50:00 (Terminal 2), Arrival: 21:00:00

GJ 8888 Departure: 08:25:00 (Terminal 3), Arrival: 10:45:00

JD 5351 Departure: 19:05:00 (Terminal 1), Arrival: 21:15:00

MF 8150 Departure: 09:10:00 (Terminal 2), Arrival: 11:20:00