Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Lanzhou, Zhongchuan - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Lanzhou, Zhongchuan. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Lanzhou, Zhongchuan

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Lanzhou, Zhongchuan

CA 1221 Departure: 16:05:00 (Terminal 3), Arrival: 18:40:00

CA 1239 Departure: 09:25:00 (Terminal 3), Arrival: 12:00:00

CA 1271 Departure: 12:10:00 (Terminal 3), Arrival: 14:45:00

CA 1273 Departure: 08:05:00 (Terminal 3), Arrival: 10:40:00

CA 1277 Departure: 06:10:00 (Terminal 3), Arrival: 08:45:00

CA 1297 Departure: 19:10:00 (Terminal 3), Arrival: 21:45:00

CA 872 Departure: 08:10:00 (Terminal 3), Arrival: 10:45:00

MU 2129 Departure: 06:45:00 (Terminal 2), Arrival: 09:30:00

MU 2412 Departure: 11:20:00 (Terminal 2), Arrival: 13:50:00

MU 2416 Departure: 19:05:00 (Terminal 2), Arrival: 21:40:00

MU 2418 Departure: 22:15:00 (Terminal 2), Arrival: 00:50:00

MU 2601 Departure: 18:05:00 (Terminal 2), Arrival: 20:40:00

HU 7231 Departure: 06:40:00 (Terminal 1), Arrival: 09:25:00

HU 7623 Departure: 08:50:00 (Terminal 1), Arrival: 11:25:00

HU 7827 Departure: 23:20:00 (Terminal 1), Arrival: 01:55:00

DZ 6205 Departure: 06:50:00 (Terminal 3), Arrival: 09:25:00

SC 8705 Departure: 06:15:00 (Terminal 3), Arrival: 08:50:00

TV 9872 Departure: 06:30:00 (Terminal 3), Arrival: 09:05:00