Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

CA 1613 Departure: 06:35:00 (Terminal 3), Arrival: 08:40:00

CA 1615 Departure: 21:15:00 (Terminal 3), Arrival: 23:20:00

CZ 6152 Departure: 10:30:00 (Terminal 2), Arrival: 12:30:00

CZ 6154 Departure: 23:10:00 (Terminal 2), Arrival: 01:15:00