Direct flights from Beijing, Beijing Capital to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Beijing, Beijing Capital to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Beijing, Beijing Capital to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Beijing, Beijing Capital and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

CA 1323 Departure: 14:15:00 (Terminal 3), Arrival: 17:45:00

CA 1433 Departure: 11:25:00 (Terminal 3), Arrival: 15:15:00

CA 1473 Departure: 16:55:00 (Terminal 3), Arrival: 20:30:00

CA 1479 Departure: 07:30:00 (Terminal 3), Arrival: 11:05:00

CA 9671 Departure: 16:55:00 (Terminal 3), Arrival: 20:35:00

CZ 3732 Departure: 12:40:00 (Terminal 2), Arrival: 16:10:00

CZ 3734 Departure: 15:55:00 (Terminal 2), Arrival: 19:25:00

CZ 3736 Departure: 21:05:00 (Terminal 2), Arrival: 00:35:00

CZ 3740 Departure: 07:25:00 (Terminal 2), Arrival: 11:00:00

SC 1157 Departure: 10:45:00 (Terminal 3), Arrival: 14:25:00

SC 8835 Departure: 06:35:00 (Terminal 3), Arrival: 10:05:00

CN 7179 Departure: 09:05:00 (Terminal 1), Arrival: 12:40:00