Direct flights from Shanghai, Pudong to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shanghai, Pudong to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport. List of airlines flying direct from Shanghai, Pudong to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

Direct flights between Shanghai, Pudong and Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

MU 5651 Departure: 07:50:00 (Terminal 1), Arrival: 10:55:00