Direct flights from Shanghai, Hongqiao to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shanghai, Hongqiao to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport. List of airlines flying direct from Shanghai, Hongqiao to Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

Direct flights between Shanghai, Hongqiao and Yancheng, Yancheng Nanyang International Airport

MU 2254 Departure: 13:10:00 (Terminal 2), Arrival: 14:05:00