Direct flights from Shanghai, Hongqiao to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Shanghai, Hongqiao to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Shanghai, Hongqiao to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Shanghai, Hongqiao and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

HO 1157 Departure: 17:45:00 (Terminal 2), Arrival: 20:25:00

HO 1159 Departure: 07:15:00 (Terminal 2), Arrival: 09:50:00

MU 5201 Departure: 08:15:00 (Terminal 2), Arrival: 10:50:00

MU 5219 Departure: 17:05:00 (Terminal 2), Arrival: 19:45:00

9C 8819 Departure: 07:00:00 (Terminal 1), Arrival: 09:35:00