Direct flights from Sanya, Phoenix Intl to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Sanya, Phoenix Intl to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Sanya, Phoenix Intl to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Sanya, Phoenix Intl and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

ZH 9440 Departure: 14:30:00, Arrival: 17:50:00

ZH 9748 Departure: 17:00:00, Arrival: 20:10:00