Direct flights from Qingdao, Liuting to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Qingdao, Liuting to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport. List of airlines flying direct from Qingdao, Liuting to Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

Direct flights between Qingdao, Liuting and Yanji, Yanji Chaoyangchuan Airport

MU 5671 Departure: 10:20:00, Arrival: 12:10:00

SC 4641 Departure: 07:40:00, Arrival: 09:40:00