Direct flights from Jinan, Yaoqiang to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Jinan, Yaoqiang to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Jinan, Yaoqiang to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Jinan, Yaoqiang and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Y8 7584 Departure: 16:55:00, Arrival: 19:45:00