Direct flights from Tianjin, Binhai to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Tianjin, Binhai to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport. List of airlines flying direct from Tianjin, Binhai to Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

Direct flights between Tianjin, Binhai and Yangzhou, Yangzhou Taizhou Airport

GS 7867 Departure: 17:30:00 (Terminal 2), Arrival: 19:00:00