Direct flights from Xi'An, Xianyang to Yichang, Yichang Sanxia Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Yichang, Yichang Sanxia Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Yichang, Yichang Sanxia Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Yichang, Yichang Sanxia Airport

9H 8327 Departure: 12:35:00 (Terminal 2), Arrival: 14:00:00

MF 8224 Departure: 20:40:00 (Terminal 2), Arrival: 21:50:00