Direct flights from Xi'An, Xianyang to Yiwu, Yiwu Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Yiwu, Yiwu Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Yiwu, Yiwu Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Yiwu, Yiwu Airport

HU 7139 Departure: 12:50:00 (Terminal 2), Arrival: 14:55:00