Direct flights from Xi'An, Xianyang to Zhanjiang, Zhanjiang Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Zhanjiang, Zhanjiang Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Zhanjiang, Zhanjiang Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Zhanjiang, Zhanjiang Airport

GS 7611 Departure: 08:45:00 (Terminal 2), Arrival: 11:35:00

JD 417 Departure: 08:05:00 (Terminal 3), Arrival: 10:50:00