Direct flights from Xi'An, Xianyang to Zhongwei, Zhongwei Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Zhongwei, Zhongwei Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Zhongwei, Zhongwei Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Zhongwei, Zhongwei Airport

HO 1007 Departure: 12:25:00 (Terminal 3), Arrival: 13:40:00