Direct flights from Xi'An, Xianyang to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Zhangjiakou, Zhangjiakou Ningyuan Airport

G5 2865 Departure: 16:40:00 (Terminal 3), Arrival: 18:15:00