Direct flights from Xi'An, Xianyang to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xi'An, Xianyang to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Xi'An, Xianyang to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Xi'An, Xianyang and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

9H 8303 Departure: 18:05:00 (Terminal 2), Arrival: 20:30:00

HU 7680 Departure: 13:15:00 (Terminal 2), Arrival: 15:55:00