Direct flights from Xiamen, Gaoqi to Yichang, Yichang Sanxia Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xiamen, Gaoqi to Yichang, Yichang Sanxia Airport. List of airlines flying direct from Xiamen, Gaoqi to Yichang, Yichang Sanxia Airport

Direct flights between Xiamen, Gaoqi and Yichang, Yichang Sanxia Airport

MF 8223 Departure: 13:00:00 (Terminal 3), Arrival: 14:55:00