Direct flights from Xiamen, Gaoqi to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport - FridayTrip Canada

Direct flights schedule from Xiamen, Gaoqi to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport. List of airlines flying direct from Xiamen, Gaoqi to Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

Direct flights between Xiamen, Gaoqi and Zhuhai, Zhuhai Jinwan Airport

MF 8319 Departure: 14:20:00 (Terminal 3), Arrival: 15:55:00

MF 8353 Departure: 11:35:00 (Terminal 3), Arrival: 13:05:00

MF 8562 Departure: 16:35:00 (Terminal 3), Arrival: 18:00:00

SC 4913 Departure: 17:35:00 (Terminal 4), Arrival: 19:05:00

SC 8817 Departure: 21:15:00 (Terminal 4), Arrival: 22:45:00